Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τρυγώνα
Καρδίτσα
43060

E-mail: cosmosfmgr@gmail.com
Τηλέφωνο: 24450 43000
http://www.cosmos995.gr